Bij ons geen half werk, halve offertes en onervaren personeel. Wij zijn een bedrijf met een lange historie en ons personeel heeft gemiddeld zeer veel ervaring. Wij werken strikt volgens planning en leveren altijd volgens de planning op. Wij zijn trots op een goed stuk werk en gaan daar ook voor.

Afspraak is afspraak en dat is geen loze kreet bij AVOKOENEN. Dit kunt u bij de evaluaties van Bouwnu.nl zelf beoordelen. Wij nemen de afspraken zoals met u gemaakt altijd zeer serieus. Indien er onverhoopt wijzigingen zijn, dan bellen wij altijd even of komen langs om één en ander te bespreken.


“Doe wat je zegt en zeg wat je doet”


Wij maken voor elk werk een planning, die met u wordt doorgesproken (zie het voorbeeld hierboven). We durven te beweren dat wij onze planningen altijd waarmaken.

“Alle planningen komen tezamen in een totale aannemers-planning, zo kunnen we het organiseren dat we op alle werken op tijd aanwezig zijn”

Proces

Een veelgehoorde vraag is: “Hoe regel ik mijn verbouwing?”

Laat u het regelen maar aan ons over en denkt u maar goed na over hoe u het hebben wilt!

Om het bouwproces voor u toe te lichten hebben wij de verbouw planning voor u samengesteld:

Verbouwplanning

Stap 1: Zet uw wensen en eisen op een rij

Wat wilt u precies laten bouwen of verbouwen? Zet uw wensen op een rij en maak een tekening op ruitjespapier en schrijf alle afmetingen erbij. Denk alvast na over de materialen en kleuren die u wilt gebruiken. Knip voorbeelden uit brochures en tijdschriften. Handige links: www.vtwonen.nl, www.milieucentraal.nl, www.bouwgarant.nl

Stap 2: Bepaal uw budget

Bepaal welk bedrag u uit wilt geven en op welke wijze u dit wilt financieren. Houdt een reserve achter de hand voor het geval de kosten hoger uitvallen, bijvoorbeeld wanneer u besluit om toch die duurdere tegel in de badkamer te laten leggen. Wij zullen u helpen om een globale kosten raming te maken. Deze raming is gebaseerd op de door ons reeds gerealiseerde werken en is een redelijke indicatie van de kosten.

Stap 3: Offerte

Als de raming aan uw eisen voldoet, gaan wij uw plannen verder invullen en een gespecificeerde offerte maken. Een belangrijk onderdeel van de offerte is de omschrijving van de werkzaamheden, de toe te passen materialen, de tekeningen en de bouwtijd. Samen met ons kunt u nu alle keuzes vaststellen. U kunt de vergunningen voor uw verbouwing het tekenwerk en de constructie berekeningen zelf regelen maar ook door ons laten verzorgen. Wij zullen al deze zaken samen met u bepalen. Of een vergunning voor uw verbouwing is benodigd kunt u zien op www.omgevingsloket.nl.

Stap 4: De verbouwing

Als het contract is ondertekend, kan het echte werk beginnen. Wij zullen tijdens de werkzaamheden regelmatig met u over de voortgang en de uitvoering overleggen. Tevens zullen wij met u onze planning bespreken. Wij zijn de regisseur van uw verbouwing. Wij stemmen alle werkzaamheden op elkaar af en schakelen op tijd de juiste vakmensen in. Wij zijn verantwoordelijk voor het totaal. Als u uw plannen wilt wijzigen dient u dat met ons te bespreken. Als u regelmatig aanwezig bent bij de werkzaamheden, kunt u in de gaten houden of alles volgens uw wensen verloopt. Bovendien kunt u tijdens de verbouwing makkelijker uw plannen wijzigen dan na afloop. Als u tijdens de verbouwing besluit om iets anders te laten uitvoeren dan was afgesproken, is er sprake van een wijziging in het contract. Zodra u ons opdracht geeft tot zo’n wijziging zullen wij dat zo snel als mogelijk schriftelijk bevestigen. Daarbij doen wij ook een prijsopgave en geven wij aan wat de gevolgen zijn voor de afgesproken bouwtijd.

Stap 5: De oplevering

Als de bouwwerkzaamheden gereed zijn zullen wij een datum met u afspreken voor de oplevering. U controleert dan of alles volgens afspraak is uitgevoerd. Tijdens de oplevering kunt u de offerte gebruiken als checklist. Wij zullen vervolgens verzorgen dat de oplever punten zo snel als mogelijk worden verholpen. Tevens zullen wij u verzoeken om een evaluatie formulier in te vullen zodat wij eventuele minpunten voor de toekomst kunnen verbeteren.

Als u vragen heeft schroom niet om ons even te bellen!

Wij komen graag langs om een en ander toe te lichten en om uw specifieke situatie te beoordelen.

“Adviseren, plannen en organiseren is ons vak”

Details

De kwaliteit van een goed stuk werk zit hem in de details. Wanneer je kozijn aansluitingen niet goed verlijmd of lood niet goed aanbrengt dan is het product bij de oplevering gelijk. Maar na 10 jaar zul je zien dat de slecht gemaakte details problemen gaan opleveren in het onderhoud. Dit geldt in de bouw voor heel veel op het oog kleine zaken. Maar na verloop van tijd zal een juiste uitvoering zijn meerwaarde bewijzen.

“Het uitvoeren van goede details vereist veel ervaring en vakmanschap!”

Afbeelding1
Afbeelding2
Afbeelding3
Afbeelding4
Afbeelding5
Afbeelding6
Afbeelding7
Afbeelding8
Afbeelding9
Afbeelding10
Afbeelding11
previous arrow
next arrow

Bouwen is nog niet zo simpel
Een prefab betonband kun je onder verstek laten eindigen of met een zogenaamde omgaande kop. Bij een verstek krijg je de aansluiting meestal niet strak, de dunne betonnen punten zijn gevoelig voor afbreken en de kitnaden zijn  lelijk en onderhoudsgevoelig. De omlopende kop is zodoende een duurzaam detail, dat echter wel iets duurder is en in de werkvoorbereiding meer aandacht vraagt.

Duurzaamheid

Goede kwaliteit, zoals wij dat nastreven, is een van de bouwstenen van Duurzaamheid. Immers door het goed verwerken van materialen is minder onderhoud noodzakelijk.

Ook zijn wij betrokken bij maatschappelijke duurzaamheid. Zo investeren wij in de ontwikkeling van ons personeel en in de kwaliteit van onze organisatie. Ook leveren wij een bijdrage aan de opleiding van jonge schoolverlaters en bieden wij  een werkplek aan een WA-jong medewerker. Wij hebben meerdere leermeesters in dienst welke jaarlijks worden bijgeschoold. Wij werken met de leerlingen van Bouwmensen Amsterdam en Hoofddorp.

Wij zijn een SBB erkend leerbedrijf.

Ook sponsoren wij diverse maatschappelijke doelen.

Ook het milieu heeft onze aandacht. Tenslotte hebben onze kinderen na ons ook recht op een schone wereld. Daarom scheiden wij ons afval op de werkplaats in de fracties puin, hout, metaal, chemisch en restafval.

AvoKoenen bouwbedrijven hebben een  FSC certificering.
Wij zijn aangesloten onder FSC certificaat SKH-COC-000054-AW. Wij zullen daar waar mogelijk duurzaam geproduceerd hout toepassen. Indien u een project onder de FSC normen wil laten uitvoeren dan horen wij dat graag.

Referenties

Bij de oplevering vragen wij onze klanten een evaluatieformulier in te vullen. De opbouwende kritiek welke soms is aangegeven nemen wij ter harte en wij passen onze werkmethode daarop aan.

Alles om het in de toekomst nog beter te doen voor u als klant.

U kunt alle evaluatieformulieren hieronder inzien.

Een nieuwe ontwikkeling is de online beoordelingssite Bouwnu.nl dit is een onafhankelijke en betrouwbare website waarmee de consument op eenvoudige wijze een geschikte aannemer vindt. Dit initiatief wordt gesteund door BouwGarant, Bouwend Nederland, NVB bouw, Woningborg, SWK en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij hebben reeds veel recensies ontvangen en stellen het op prijs indien u hier uw recensie aan toevoegt.

Veiligheid Gezondheid Milieu

Arbobeleidsverklaring

De directie van AVOKOENEN Bouwbedrijven is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieu verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn vaste onderdelen van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid van AVOKOENEN Bouwbedrijven is erop gericht persoonlijk letsel, branden, materiële schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te voorkomen.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige manier opereren zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, ingeleende krachten, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen er door AVOKOENEN Bouwbedrijven middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

De directie van AVOKOENEN Bouwbedrijven zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de opgedane ervaring en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar bijstellen en implementeren, mits dit van toepassing blijkt te zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, welzijn en Milieu door een ieder op zijn niveau uitgewerkt en onderhouden zal worden.

Het beleid zal jaarlijks worden besproken tijdens een VGM-voorlichting en –instructie bijeenkomst.

AVOKOENEN Bouwbedrijven
Wim Koopmanschap en Marco Hilferink